Innholdsleverandør & brukspolicy (“Policy”)

Ved å bruke vår nettside, samtykker du til denne policy - vennligst les nøye.


Denne policy gjelder for din bruk av nettstedet vårt og alt innhold på nettstedet vårt. Det er en del av avtalen din med oss. Denne policyen angir hva som er og hva som ikke er tillatt på våre nettsteder.

§ 1

Ikke bruk nettstedet vårt til noe annet enn din egen personlige bruk og ikke selg, leie, overfør eller del kontoen din eller annet innhold fra din bruk av nettstedet vårt til eller med noen andre.

§ 2

Ikke skriv inn falsk informasjon når du registrerer kontoer, og ikke bruk andres informasjon eller innhold uten tillatelse.

§ 3

Bruk nettstedet vårt bare på en måte og for et formål som er lovlig.

§ 4

Ikke last opp, del, vis eller publiser innhold på nettstedet vårt som er ulovlig, uredelig, ærekrenkende, hatefullt, diskriminerende, truende eller trakasserende, eller som oppmuntrer eller fremmer vold eller ulovlig aktivitet.

§ 5

Ikke bruk nettstedet vårt på noen måte som kan utnytte, skade eller forsøke å utnytte eller skade noen under 18 år, for eksempel ved å utsette dem for upassende innhold.

§ 6

Ikke last opp, del, vise eller publiser innhold på nettstedet vårt, som:

a. viser, inkluderer eller refererer til:

i. et individ under 18 år (eller som generelt refererer til personer under 18 år); eller

ii. enhver annen person enn deg selv, og du vil bekrefte og gi skriftlig samtykke, om nødvendig, at du er minst 18 år gammel;

b. viser, markedsfører, annonserer eller refererer til:

i. skytevåpen, våpen eller varer hvis salg, besittelse eller bruk er underlagt forbud eller begrensninger;

ii. narkotika eller narkotikautstyr;

iii. selvskadende oppførsel eller selvmord;

iv. incest;

v. tidelag

vi. vold, voldtekt, mangel på samtykke, hypnose, rus, seksuelle overgrep, tortur, sadomasochistisk overgrep eller hardcore bondage, ekstrem fisting eller kjønnslemlestelse;

vii. nekrofili;

viii. urin, skatologisk eller ekskrementrelatert materiale;

ix. eskorte tjenester, sexhandel eller prostitusjon;

c. inneholder uønsket seksuelt innhold eller språk som seksuelt objektiviserer en annen bruker eller noen andre på en ikke-samtykke måte, eller inneholder falskt eller manipulert seksuelt innhold i forhold til en annen bruker eller noen andre;

d. inneholder, markedsfører, annonserer eller refererer til hatefulle ytringer (det vil si innhold som er ment å forakte, degradere, dehumanisere, ekskludere, angripe, true eller oppfordre til hat, frykt eller vold mot en gruppe eller individ basert på rase, etnisitet, nasjonalitet opprinnelse, immigrasjonsstatus, kaste, religion, kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, seksuell legning, alder, funksjonshemming, alvorlig sykdom, veteranstatus eller annen beskyttet egenskap);

e. inneholder eller refererer til andres personlige informasjon eller privat eller konfidensiell informasjon (for eksempel telefonnumre, stedsinformasjon, navn, identitetsdokumenter, e-postadresser, påloggingsinformasjon for nettstedet vårt, inkludert passord og sikkerhetsspørsmål, finansiell informasjon inkludert bankkonto og kredittkortinformasjon, biometrisk informasjon og medisinske journaler, etc.)

f. forårsaker eller forventes å forårsake ulempe eller stress for noen andre, eller som sannsynligvis vil forstyrre, flau eller forårsake en alvorlig forbrytelse mot noen andre;

g. brukes eller er ment å brukes til å hente ut penger eller oppnå fordeler fra noen andre i bytte mot fjerning av innhold; og/eller

h. involverer eller markedsfører tredjeparts kommersielle aktiviteter eller salg, for eksempel konkurranser, lotterier og andre salgskampanjer, produktplasseringer eller annonsering.

§ 7

Ikke bruk nettstedet vårt for å forfølge, mobbe, misbruke, trakassere, true eller skremme noen andre.

§ 8

Ikke bruk nettstedet vårt for villedende oppførsel, svindel eller oppførsel som sannsynligvis vil villede eller lure en annen bruker.

§ 9

Ikke krenk våre eller andres rettigheter, inkludert men ikke begrenset til personlige rettigheter, personvern og databeskyttelsesrettigheter.

§ 10

Ikke legg ut eller send innhold som er spam.

§ 11

Ikke bruk andre medier eller metoder (for eksempel bruk av kodeord eller signaler) for å kommunisere noe som bryter vår policy.

§ 12

Ikke reprodusere, skrive ut, distribuere, prøve å laste ned, endre eller lage avledede verk av, offentlig vise, offentlig utføre, publisere på nytt, last ned, lagre eller overfør innhold fra nettstedet vårt.

§ 13

Ikke bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale der innholdet er eller kan være ondsinnet eller teknisk skadelig.

§ 14

Ikke dekompiler, demonter, reverse engineer eller på annen måte forsøke å oppdage eller avlede kildekoden for nettstedet vårt.

§ 15

Ikke bruk nettstedet vårt på en måte som kan påvirke våre systemer eller sikkerhet negativt eller forstyrre andre brukeres bruk av nettstedet vårt.

§ 16

Ikke bruk automatiserte programmer, verktøy eller prosesser (f.eks. web crawlers, robots, bots, spiders og automatiserte skript) for å få tilgang til nettstedet vårt eller noen server, nettverk eller system tilknyttet nettstedet vårt, eller for å hente ut, samle inn, høste, akkumulere eller lagre innhold eller informasjon fra nettstedet vårt.

Overtredelse av denne policy kan føre til at kontoen din blir suspendert eller avsluttet i samsvar med vilkårene.